Skip to main content

Werknemersprofielen

Tien belangrijke factoren die bij werkhervatting met langdurige coronaklachten een rol spelen:

  1. Loopbaan vóór COVID-19
  2. Steun van leidinggevende/werkgever
  3. Steun van collega’s
  4. Steun van thuis
  5. Zelf regie
  6. Experimenteerruimte bij re-integratie
  7. Werkaanpassing
  8. Rol bedrijfsarts
  9. Rol zorgverlener
  10. Kennis over wetgeving ziekte en werk

Omgevingscontext zoals steun van leidinggevende, collega’s en thuisfront, maar ook de wijze van begeleiding door de bedrijfsarts en zorgverleners van belang zijn in het werkhervattingsproces bij postcovid.

Vijf werknemersprofielen geven meer duiding bij tien factoren. De profielen betreffen groepen werknemers die zich kenmerken met vergelijkbare factoren die bevorderend dan wel belemmerend werken. De profielen zijn aangevuld met persona (fictieve persoonsverhalen) vanuit werknemersperspectief.