Skip to main content

Werkgever en leidinggevende

Lees hier tips voor en van werkgevers en leidinggevenden.
Aangevuld met een overzicht voor meer informatie en praktijkervaringen.

Tips voor werkgevers en leidinggevenden

 • Als leidinggevende heb je een belangrijke rol. Bied vertrouwen, rust en een luisterend oor aan je medewerker.
 • Vraag naar hoe het gaat, zonder druk op je medewerker te leggen dat deze weer snel of meer aan het werk moet.
 • Herstellen bij post-COVID kost tijd. Bouw het werk van je medewerker heel langzaam op.
 • Werkaanpassing is echt aangepast werk, en niet alleen minder uren werken.
 • Afgebakende taken kunnen helpen. Dit zijn taken zonder tijdsdruk of verantwoordelijkheid.
 • Blijf in contact met je medewerker bij langdurige uitval.
 • Bespreek hoe je contact houdt over het werk als je medewerker veel thuiswerkt.
 • Informeer en betrek collega’s. Dit zorgt voor meer begrip op de werkvloer.
 • Schakel hulp in. Bekijk dit overzicht voor mogelijkheden van hulp.

Deze kaart geeft toelichting op de genoemde tips.

Tips van leidinggevenden voor leidinggevenden

‘Ik laat mijn medewerker met post-COVID grotendeels zelf bepalen hoe ze het werk weer wil oppakken en bied ruimte om te experimenteren.’

‘Alles is nu zo strak geprotocolleerd. Als medewerker moet je in díe functie passen. Meer flexibiliteit in dit soort situaties zou helpen. Dan zou je de functie kunnen loslaten en meer kijken wat iemands talenten zijn, motivatie, wat lukt nog wel, waar krijgt de medewerker energie van en welke randvoorwaarden zijn nodig. In plaats van vanuit HR een aanbod te doen, kun je de medewerker meer betrekken in het proces.’

Mijn medewerker kwam zelf met ideeën van wat wel of niet in het werk kan op dit moment. We hebben toen samen de plannen gemaakt en gedeeld met de verzuimcoördinator, de bedrijfsarts en HR. En zo hebben we het aangepakt.’ 

‘Laat je medewerker zelf de keuze maken welke coach hem of haar ondersteunt. Met een ‘klik’ is er meer resultaat. En het geeft je medewerker een gevoel van grip op de situatie, eentje waar wel een keuze te maken is.’

Een goede relatie met je medewerker is van belang, om alles tegen elkaar te kunnen zeggen. Zo heb ik een medewerker met post-COVID een keer geconfronteerd met zaken die ik niet vond bijdragen aan herstel. Deze medewerker wilde te snel meer uren werken.’ 

Zelf heb ik ook post-COVID gehad. Het doet iets met je lijf en met jezelf. Mijn ervaringen spelen een rol in hoe ik omga met medewerkers met post-COVID. People management is dan belangrijk.’

‘Realiseer je dat voor een goed herstel en weer kunnen werken, het belangrijk is dat het ook thuis goed gaat met de werknemer.’

Informatie

 • Handreikingen post-COVID en werk Praktische informatie voor werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers, collega’s, naasten en zorgverleners
 • Werkcovid19.nl. Overzicht van hulpmiddelen en informatie over post-COVID en werk voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals

Praktijkervaringen

Lees meer ervaringen van werkgevers/leidinggevenden en andere betrokkenen via deze link. Het gaat over ervaringen met:

 • Opbouw van werk
 • Cognitieve werkaanpassingen
 • Fysieke werkaanpassingen
 • Werk-privé balans
 • Begrip en acceptatie
 • Conflict
 • Werk en zorg
 • Wet verbetering poortwachter
 • WIA