Skip to main content

Zorgverlener

Lees hier tips voor en van zorgverleners
Aangevuld met een overzicht voor meer informatie en praktijkervaringen.

Bij zorgverleners kan het gaan om (para)medische zorgverleners, zoals medisch specialist, verpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH), ergotherapeut, fysio- of oefentherapeut.

Tips voor zorgverleners

 • Aandacht voor werk in de zorg is van belang. Naast inkomen, biedt werk zingeving, sociale contacten, structuur aan de dag en toekomstperspectief. Zaken die van belang zijn voor iemands herstel.
 • Gebruik de laatste inzichten rond post-COVID uit richtlijnen en handreikingen voor zorgverleners.
 • Herstellen kost tijd bij post-COVID. Het vraagt om een zeer langzame opbouw van werk en andere activiteiten.
 • Bied informatie over post-COVID en werk aan je patiënt/cliënt. Stimuleer ook dat je patiënt/cliënt zelf op zoek gaat naar informatie.
 • Verwijs door naar andere werkgerelateerde hulp als dat nodig is. Stimuleer dat je patiënt/cliënt ook zelf op zoek gaat naar werkgerelateerde hulp. Bekijk dit overzicht voor mogelijkheden van hulp.
 • Stem je advies af met de bedrijfsarts en andere zorgverleners om zo opeenstapeling of tegenstrijdige adviezen rond werk en werkhervatting te voorkomen. Uiteraard met toestemming van je cliënt/patiënt.

Deze kaart geeft toelichting op de genoemde tips.

  Tips van zorgverleners voor zorgverleners

  ‘Het verloop van post-COVID is moeilijk eenduidig weer te geven. Het vraagt maatwerk. De een herstelt sneller dan de ander.’ (Ergotherapeut)

  ‘Ik vraag altijd naar werk tijdens de eerste kennismaking.’ (Huisarts)

  Werk dient onderdeel te zijn van het opbouwen van iemands belastbaarheid bij post-COVID.’ (Fysiotherapeut)

  Fysiotherapie en ergotherapie zijn goed te combineren bij post-COVID. Ik regel vaak dat mensen naast bij mij ook naar een ergotherapeut gaan’ (Fysiotherapeut).

  Pacing, rustig uitvoeren en heel geleidelijk opbouwen van activiteiten, werkt bij werkhervatting met post-COVID.’ (Fysiotherapeut)

  ‘Ik laat cliënten met post-COVID later op de dag komen. Dan is het rustiger in het ziekenhuis. Dat geeft minder prikkels.’ (Fysiotherapeut)

  ‘Ik merk dat veel werkgevers moeite hebben om te snappen wat post-COVID inhoudt. Ze onderschatten de gevolgen, overschatten wat mensen aankunnen, waardoor ze aan werknemers gaan trekken. Mensen voelen zich dan onder druk gezet. Ze gaan dan te vroeg weer aan het werk, bouwen te snel op en vallen dan terug. En ze voelen zich niet gesteund.’ (Ergotherapeut)

  ‘Een ergotherapeut kan goed de rol van casemanager vervullen. We hebben een goed beeld van de client. We weten wat het betekent om het werk te hervatten. We kunnen analyses maken van taken en opbouwschema’s verzorgen. De ergotherapeut kan ook een goede adviseur richting werkgever zijn in combinatie met een bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding op de werkplek. Het probleem is wel dat er geen financiering voor deze taak is’. (Ergotherapeut)

  ‘Ik geef informatie aan bedrijfsartsen, maar ik weet eigenlijk niet wat daarmee gebeurt. Eigenlijk besef ik nu dat ik er ook niet zelf actief naar vraag bij de bedrijfsarts. Dat zou ik wel kunnen doen.’ (Ergotherapeut)

  Informatie

  • Handreikingen post-COVID en werk. Praktische informatie voor werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers, collega’s, naasten en zorgverleners
  • Werkcovid19.nl. Overzicht van hulpmiddelen en informatie over post-COVID en werk voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals

  Praktijkervaringen

  Lees meer ervaringen van zorgverleners en andere betrokkenen via deze link. Het gaat over ervaringen met:

  • Opbouw van werk
  • Cognitieve werkaanpassingen
  • Fysieke werkaanpassingen
  • Werk-privé balans
  • Begrip en acceptatie
  • Conflict
  • Werk en zorg
  • Wet verbetering poortwachter
  • WIA