Skip to main content

Conflict

In gesprek blijven met elkaar en inschakelen van hulp zijn belangrijk bij een conflictsituatie.
Hier lees je ervaringen en tips van anderen.
Aangevuld met waar je meer informatie kunt vinden.

Werknemer

Pim: Mijn leidinggevende begrijpt niet hoe ze met me om moet gaan. Ze vraagt waar ik energie van krijg, maar na twee jaar ziek zijn ben ik kapot.

Ik ben al blij dat ik enkele taken heb kunnen oppakken. Maar zij gaat er vanuit dat er steeds een uurtje meer bij kan en dat werkt niet.

Ze heeft geen idee wat post-COVID met je doet. Ik heb het idee dat ik moet bewijzen dat ik ziek ben. Ze luistert niet naar wat ik nu nodig heb. Meer rust. Minder prikkels op het werk. Iets wat ik kan doen zonder tijdsdruk.

Thuiswerken is lastig. Ik heb het idee van een stiltewerkplek geopperd, maar dat past niet in het ‘flexkantoor’-beleid volgens haar.

De bedrijfsarts en mijn ergotherapeut geven aan dat voor mij meer rust inbouwen nodig is en dat het werk heel langzaam opgebouwd moet worden. Maar dat advies legt ze naast zich neer.

Na het zoveelste gesprek waarin ik het gevoel had dat ze niet naar me luisterde, is de bom gebarsten. Ik heb me toen volledig ziekgemeld.

Vanuit de arbodienst is toen via de bedrijfsarts een inzetbaarheidscoach geadviseerd. Het gesprek met deze coach, mijn leidinggevende en mij heeft de lucht wat geklaard.

Eigenlijk zou ik ander werk moeten zoeken. Maar ik ben te ziek om dit te doen.

Leidinggevende

Vanuit mijn ervaring met mensen met chronische aandoeningen weet ik dat de meeste mensen willen werken. Vandaar dat mijn aanpak gericht is op wat iemand nóg wel kan, iemand uitdagen.

Door de situatie met Pim ben ik er wel achter gekomen dat ‘steeds iets erbij’ niet de aanpak is bij post-COVID en dat ik het advies van de bedrijfsarts serieus moet nemen.

Ik heb de HR-adviseur gevraagd om, als steun voor mij, bij het gesprek met de coach te komen zitten. Zo kan ze me ook ‘terugfluiten’ als ik te veel vraag van Pim.

In onze organisatie is de werkdruk hoog en er zijn meer collega’s uitgevallen. Dat maakt het extra lastig. Ik ben veel tijd kwijt aan dit soort dossiers.

Collega

Vanuit het management is er te weinig begrip. Pim heeft al jaren te veel werk op z’n bord, maar er wordt niets aan gedaan. En in coronatijd is de werkdruk nog groter geworden.

Nu meer collega’s zijn uitgevallen, blijkt dat er geen overzicht is van ieders takenpakket. Er is ook geen goede achtervang geregeld bij ziekte, verlof of vertrek, omdat ons werk daarvoor, volgens de leiding, ‘te complex’ zou zijn.

Er is ook geen geld voor vervanging. In de praktijk betekent het dat er alleen maar meer werk bij komt. En de werkdruk was al zo hoog.

Partner

Er was een discussie of hij op het werk moest zijn. In het begin zou niemand op kantoor hoeven te komen. Maar nu vragen ze dat wel van hem, misschien om aan te tonen dat hij dat niet kan. Ik weet het niet.

Ik kan aan hem zien wanneer het hem te veel wordt. Of dat op het werk ook zo is? De situatie is op dit moment niet zo fijn. Er is veel onbegrip.

De leidinggevende gaat ook op de stoel van de bedrijfsarts zitten, wil alles weten over behandelingen en wat die opleveren. Dat kan niet.

Bedrijfsarts

Bij onbegrip van de leidinggevende, niet willen geloven dat een medewerker post-COVID heeft, houdt het op. Dan komt mijn advies niet aan. Ook niet als ik daarover contact opneem met de leidinggevende.

Het is een vervelende belemmerende factor als een werkgever denkt dat iemand zich aanstelt en de adviezen die bij post-COVID horen niet opvolgt. Dit bespreek ik ook met werknemers, niet alleen met post-COVID, maar altijd als deze situatie zich voordoet.

Soms geef ik aan dat een werkomgeving niet gezond is voor iemand. Dan zeg ik: ‘Je hebt me dit allemaal verteld en dat klinkt niet leuk. Waarom werk je hier nog?’ Dat zet mensen soms wel aan het denken.

Maar ik adviseer niet dat mensen ander werk moeten zoeken. Die keuze kan ik niet maken. Vaak kunnen mensen ook niet weg, omdat ze zich dat financieel niet kunnen veroorloven. Ook is het heel lastig iets nieuws te zoeken terwijl je ziek bent.

Ergotherapeut

De werkgever had het werk nog meer kunnen aanpassen. Zoals het beginnen met afgebakende taken en meer thuiswerken.

En ze hadden vervoer naar het werk kunnen regelen, omdat zelf reizen te vermoeiend was voor Pim.

In deze situatie heeft de leidinggevende door haar manier van omgaan met Pim de situatie verergerd.

Fysiotherapeut

Het is heel belangrijk wie je om je heen treft als je je werk weer wilt oppakken. Hoe is de werkgever, heeft deze begrip voor de situatie?

Soms gaat dat heel goed. Maar soms mist een werkgever iemand zo erg dat hij te veel druk zet op de medewerker om aan het werk te gaan. Met conflicten tot gevolg. En een conflict levert weer extra stress op.

 

 

Tips

  • Probeer bij een (dreigend) conflict in gesprek te blijven met elkaar.
  • Schakel hulp in, zoals een deskundige die het gesprek kan begeleiden.
  • Bedrijfsarts, HR, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk of een deskundige van buiten de organisatie zoals een coach of mediator kunnen helpen in deze situatie.

Informatie