Skip to main content

Zorgverleners en werk

Contact tussen zorgverleners kan bijdragen aan herstel en werkhervatting bij post-COVID.
Hier lees je ervaringen en tips van anderen.
Aangevuld met waar je meer informatie kunt vinden.

Werknemer

Jelmer: In de begeleiding miste ik een echte diagnose, een doel. Ik heb veel zelf uitgezocht. Zo ben ik ook bij C-support terecht gekomen. Van hen heb ik veel informatie gekregen.

In het begin deed de huisarts haar best maar ze wist uiteindelijk ook niets meer dan wat op dat moment bekend was.

Vanuit het werk mis ik iemand die het verzuimtraject begeleidt. Bij ons zijn de leidinggevenden verantwoordelijk voor re-integratie. Maar dit pakt niet altijd goed uit. Dat komt onder meer door een snelle wisseling van leidinggevenden. Je zou dan terug willen vallen op HR, maar die weten niet veel van post-COVID.

Gelukkig kan ik goed vertellen over wat er tot nu toe met mij is gebeurd, op het werk en bij diverse behandelingen. Zo vertel ik de bedrijfsarts welke adviezen ik van de ergotherapeut heb gekregen. 

Leidinggevende

Vorige leidinggevenden hebben, tegen het advies van bedrijfsarts en ergotherapeut in, het aantal uren verhoogd. Mijn voorgangers zijn de mist ingegaan door alleen naar uren te kijken zonder de inhoud van het werk aan te passen.

Collega

Ik had wel wat meer willen weten over wat er nou precies met Jelmer aan de hand was. Dat heeft natuurlijk met privacy te maken, maar het is gewoon fijn om te weten hoe zo’n proces gaat. Dan weet je beter waar de ander staat qua werk. Als ik dat had geweten, had ik hem misschien wat meer geremd.

Naaste

Jelmer heeft zelf veel moeten uitzoeken. Er was weinig steun vanuit het werk. En onze huisarts wilde zich niet verdiepen in post-COVID. Niet bij het stellen van een diagnose, maar ook later niet.

Je mag verwachten dat een huisarts geen honderden post-COVID patiënten heeft, dus dat er ruimte is om deze patiënten extra aandacht te geven. Bijvoorbeeld dat als de huisarts iets leest over wat mogelijk zou helpen, dit doorgeeft aan de patiënt. Zeker bij zo’n onbekend ziektebeeld.

Onze huisarts zoekt ook niet gericht mee naar zorgverleners die kunnen helpen.

HR-adviseur

Eigenlijk vind ik dat de teamleiders meer met de bedrijfsarts moeten bellen. Even sparren: liggen we op één lijn in de acties die we verder gaan uitzetten? Al is het maar een gesprekje van tien minuten, om aangehaakt te blijven.

Nu zitten er vaak twee, drie maanden tussen de contactmomenten van de leidinggevende met de bedrijfsarts. Daardoor is er weinig aandacht voor het proces, de volgende stappen.

Als HR hebben we daarin minder een rol. We zitten vooral op de ‘harde kant’, de naleving van de wet en het contact met UWV.

Bedrijfsarts

Ik heb de ergotherapeut van Jelmer gebeld, uiteraard nadat ik Jelmer had gevraagd of dat mocht. Ik wilde graag horen hoe hij er tegenaan keek, wat zijn plan van behandelen was en welke adviezen hij Jelmer gaf.

We kwamen uit op dezelfde factoren in de werksituatie die de werkhervatting van Jelmer op dit moment belemmeren: het ontbreken van iemand die zijn situatie overziet, mede als gevolg van de wisseling van leidinggevenden. Met als gevolg een te snelle opbouw van het aantal werkuren. Deze bevestiging was prettig. Zo kon ik mijn advies onderbouwen met informatie van een andere zorgverlener.

Omdat Jelmer zo open is over wat er allemaal loopt aan behandeling en onderzoek, was ook de ergotherapeut goed op de hoogte. Deze houdt ook min of meer het overzicht. Het is fijn als een behandelaar dit doet. Als bedrijfsarts ben ik vooral gericht op re-integratie in het werk.

Ergotherapeut

Het is belangrijk dat er vanuit het werk iemand is die professioneel het verzuim begeleidt en alles coördineert, een casemanager vanuit het werk.

Bij Jelmer merk je dat alles via hem gaat. Niemand heeft het totale overzicht. Zo belde hij paniekerig op dat zijn interim teamleider wil dat hij op korte termijn meer uren gaat werken.

Ik heb aangegeven dat Jelmer in ieder geval contact moet zoeken met de bedrijfsarts, en dat de bedrijfsarts mij altijd mag bellen. Wat ook is gebeurd.

Fysiotherapeut

De afstemming tussen zorgverleners en bijvoorbeeld met de bedrijfsarts is een lastige. Dit zou eigenlijk vanuit de huisarts of praktijkondersteuner huisarts moeten komen, of een andere casemanager.

Het lastige is ook dat de regeling rond paramedische herstelzorg geen ruimte biedt voor afstemming of een casemanager.

Zelf had ik geen contact met de leidinggevende of andere zorgverleners. Dit was niet nodig, omdat Jelmer zelf goed aangeeft wat er allemaal speelt.

Tips

  • Overleg tussen zorgverleners onderling én tussen bedrijfsarts en zorgverlener kan bijdragen aan een goed inzicht in iemands situatie en daarmee herstel en/of werkhervatting.
  • Afstemming tussen zorgverleners voorkómt ook overbelasting van mensen met post-COVID door een ‘stapeling’ van adviezen. Adviezen die soms ook nog tegenstrijdig zijn.
  • Het komt vaak voor dat de werknemer de informatie van de ene zorgverlener aan de andere doorgeeft. Hiermee kan informatie verloren gaan. Het is effectiever dat zorgverleners rechtstreeks contact met elkaar hebben.
  • Met toestemming van een werknemer mogen bedrijfsartsen en zorgverleners met elkaar (medische) informatie uitwisselen.

Informatie