Skip to main content

Bedrijfsarts

Lees hier tips voor en van bedrijfsartsen.
Aangevuld met een overzicht voor meer informatie en praktijkervaringen.

Tips voor bedrijfsartsen

 • Handel volgens de leidraad Herstel & re-integratie bij post-COVID van de NVAB.
 • Raadpleeg het kennisdossier over post-COVID van de NVAB.
 • Stem je advies af met andere zorgverleners om zo opeenstapeling of tegenstrijdige adviezen rond werk en werkhervatting te voorkomen. Uiteraard met toestemming van de medewerker.
 • Wijs de medewerker op handige informatie rond post-COVID en werk en waar deze terecht kan voor overige hulp bij werken met post-COVID. Bekijk dit overzicht voor mogelijkheden van hulp.

Tips van bedrijfsartsen voor bedrijfsartsen

‘Mijn eigen rol in deze situatie is toch wel sturend geweest gericht op zeer geleidelijke opbouw in uren. Ik maak voornamelijk gebruik van de richtlijn van de NVAB. Tevens heb ik diverse nascholingen gevolgd op gebied van post-Covid.’

‘Bij post-COVID is het niet alleen minder uren werken, óók het werk moet aangepast worden. Ik benoem dit richting de medewerker met post-COVID en ik rapporteer het aan de werkgever.’

‘Als ik merk dat een werkgever het heel lastig vindt of loopt te pushen bij een werknemer met post-COVID, dan neem ik weleens contact op met werkgever. Lastige is dat ik beroepsgeheim heb. Ik mag niet zeggen wat iemand heeft of wat de klachten zijn. Dan wordt het altijd een beetje een vaag gesprek. Ik geef dan wel aan dat ik niet voor niets dit advies op deze manier geef. Hou er rekening mee, het is gewoon een vervelend langdurig ziektebeeld.’

‘Organisatie kunnen de rol van de bedrijfsarts beperken tot individuele begeleiding van zieke medewerkers. Geef aan dat je ook beleidsmatig de organisatie kan ondersteunen hoe om te gaan met medewerkers met post-COVID.’

Informatie

 • Herstel & re-integratie bij post-COVID. Handige online overzicht van beschikbare informatie vanuit de bedrijfsartsen.
 • NVAB-leidraad: Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-COVID Syndroom. Leidraad voor bedrijfsartsen
 • Handreikingen post-COVID en werk. Praktische informatie voor werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers, collega’s, naasten en zorgverleners.
 • Werkcovid19.nl. Overzicht van hulpmiddelen en informatie over post-COVID en werk voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals

Praktijkervaringen

Lees meer ervaringen van bedrijfsartsen en andere betrokkenen via deze link. Het gaat over ervaringen met:

 • Opbouw van werk
 • Cognitieve werkaanpassingen
 • Fysieke werkaanpassingen
 • Werk-privé balans
 • Begrip en acceptatie
 • Conflict
 • Werk en zorg
 • Wet verbetering poortwachter
 • WIA