Skip to main content

Naaste

Lees hier tips voor en van naasten van iemand met post-COVID.
Aangevuld met een overzicht voor meer informatie en praktijkervaringen.

Tips voor naasten

 • Besef dat je mantelzorger bent als je zorgt voor iemand met post-COVID.
 • Heb en houd oog voor je eigen balans en gezondheid. Veel mantelzorgers raken zelf overbelast door de zorg voor iemand anders.
 • Bespreek de situatie op je eigen werk. Zo kan er meer begrip zijn voor jouw situatie en mogelijk gevolgen voor je eigen functioneren in het werk.
 • Indien nodig, vraag je eigen werkgever om hulp om het eigen werk vol te kunnen houden.
 • Vraag je naaste met post-COVID wat je kunt doen rond werk. Zo kun je bijvoorbeeld meedenken in mogelijke oplossingen of meegaan naar gesprekken op het werk.
 • Werk is belangrijk, een privéleven ook: stimuleer dat je naaste met post-COVID niet alle energie in het werk stopt en het werk zeer langzaam opbouwt.
 • Schakel hulp in bij het dagelijks leven zoals van vrienden en familie voor het huishouden, de tuin, vervoer naar zorgafspraken of het verzorgen van huisdieren.
 • Stimuleer dat je naaste deskundige hulp zoekt rond post-COVID en werk, als dat nodig is. Bekijk dit overzicht voor mogelijkheden van hulp.

Deze kaart geeft toelichting op de genoemde tips.

Tips van naasten voor naasten

‘We hebben veel aan gesprekken met de praktijkondersteuner huisarts (POH), waar we eens in de zoveel tijd samen naar toe gaan om ons hart te luchten.’

‘We werkten allebei vier dagen om thuis alles te delen. Maar nu komt het meeste op mij neer. Over het werk hebben we het regelmatig. Wat goed werkt is dat hij zijn energie verdeelt en dat hij duidelijk maakt dat hij extra gevoelig is voor prikkels. Hij zit regelmatig met een noise-canceling koptelefoon op om zich beter te concentreren. Wat minder goed werkt is dat hij zich laat leiden door de dingen die óók nog allemaal moeten.’

‘Voor mij persoonlijk maakt het niet uit hoeveel uren hij werkt, maar voor hem is het goed als hij een aantal uren zou kunnen blijven werken. Voor zijn eigenwaarde.’

‘Ik gun mijn vrouw een aantal uren werk waar ze echt blij van wordt, op het niveau dat bij haar past. Dus geen simpel werk, omdat ze nu minder uren werkt.’

‘Ik vind het belangrijk dat mijn partner eerst wat beter wordt. Dat werk komt later wel.’

‘Mijn partner is zo gemotiveerd en zo goed in zijn vak, als het hier niet lukt, dan lukt het ergens anders wel.’

Informatie

 • FNV informatie mantelzorg en werk
 • Handreikingen post-COVID en werk. Praktische informatie voor werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers, collega’s, naasten en zorgverleners
 • MantelzorgNL geeft informatie aan naasten, ook over mantelzorg en werk
 • PostCovidNL biedt steun en informatie aan naasten van iemand met post-COVID

Praktijkervaringen

Lees meer ervaringen van naasten van iemand met post-COVID en andere betrokkenen via deze link. Het gaat over ervaringen met:

 • Opbouw van werk
 • Cognitieve werkaanpassingen
 • Fysieke werkaanpassingen
 • Werk-privé balans
 • Begrip en acceptatie
 • Conflict
 • Werk en zorg
 • Wet verbetering poortwachter
 • WIA