Skip to main content

Wet verbetering poortwachter

Een (te) strakke naleving van wetgeving kan herstel bij post-COVID belemmeren.
Hier lees je ervaringen en tips van anderen.
Aangevuld met waar je meer informatie kunt vinden.

Werknemer

Vincent: Na een jaar ging het tweede spoor al in. Ik was nog aan het opbouwen in mijn oude werk. Ik moest dus gaan solliciteren. Maar daar was ik nog niet aan toe, daar had ik geen energie voor.

Verder weet ik niet precies wat m’n rechten en plichten zijn of die van mijn werkgever. Ik mis de ondersteuning van HR hierbij.

Leidinggevende

Sinds kort ben ik zijn leidinggevende. Bij de kennismaking gaf Vincent aan heel graag te willen werken, maar dat hij al lange tijd worstelt met zijn werk door post-COVID. Ik vroeg toen: ‘Is het een optie om te re-integreren in een andere functie? Of in ander werk?’.

Die vraag heeft zoveel impact op hem gehad. Het was oriënterend bedoeld. Maar hij hoorde en voelde het als ‘ze willen me weg hebben, ik moet uit mijn functie.’
Terwijl ik het als opening bedoelde om naar mogelijkheden te kijken.

Collega

Ik vraag me af of zorgen om inkomsten ervoor hebben gezorgd dat Vincent te snel het werk heeft hervat.

Naaste

Mijn rol in dit proces is meegaand. Ik zeg Vincent niet wat hij moet doen. Hij regelt het zelf met het werk. Als partner kun je niet naar de werkgever gaan. Je weet er niks van, krijg je dan als reactie.

Wel heb ik, toen het slechter en slechter met hem ging, gezegd: ‘Meld je ziek.’ Ik hoopte dat hij door die ziekmelding tot een nieuw, lager percentage werken kon komen, wat wel past bij wat hij nu aankan.

HR-adviseur

In onze organisatie zijn leidinggevenden verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding, ze zijn de zogenaamde casemanagers. Als HR begeleiden we de leidinggevenden. Zo krijgen ze van ons een seintje via het systeem als er een actie vanuit de Wet verbetering poortwachter nodig is.

Ik realiseer me nu dat we aan werknemers niet zo’n seintje geven vanuit wettelijke acties. Dat zouden we nog kunnen doen.

Als HR vinden we het verder belangrijk dat het advies van de bedrijfsarts wordt opgevolgd. We willen geen loonsanctie van UWV met een jaar langer doorbetalen, omdat we onze verplichting rond werkhervatting niet zijn nagekomen.


Bedrijfsarts

Bij post-COVID heb je een langzaam opbouwschema nodig. De Wet verbetering poortwachter schrijft tijdcontingent voor, dus opbouwen in tijd volgens een vast schema. Dat matcht niet met de praktijk rond post-COVID.

Zo is het arbeidsdeskundig onderzoek rond één jaar bij post-COVID een lastige. Veel mensen willen aan het werk, liefst in hun eigen werk, maar het lukt gewoon niet, zoals bij Vincent. Poortwachter gaat dan te snel.

Het zou fijn zijn als UWV minder streng kijkt naar of het arbeidsdeskundig onderzoek echt rond één jaar ziekte is gedaan. Dan zouden we dat vooruit kunnen schuiven. Zo krijgt iemand meer kans om te laten zien of het lukt qua re-integratie. En als dat goed gaat, dan zou het arbeidsdeskundig onderzoek later kunnen of we zouden het zelfs achterwege kunnen laten.

Het bedrijf neemt dan wel een risico. We weten dat UWV streng is en dat er best snel een loonsanctie volgt als je niet de stappen volgt.

Een werkgever kan een derde jaar doorbetalen, maar dat kost veel geld. Juist voor een kleiner bedrijf, zoals waar Vincent werkt, is dat lastig om te doen.

Fysiotherapeut

Er was ook een coach betrokken vanuit het werk. Terwijl Vincent nog volledig in het eerste spoor zat en bezig was met re-integreren in zijn eigen werk, was de coach op een gegeven moment al heel erg bezig met het tweede spoor. Vincent moest solliciteren.

Ik snap dat dat de regelgeving is. Maar als je beperkte energie hebt en je nog niet eens goede afspraken over het werk zelf hebt, dan is het frustrerend dat je je kostbare energie moet inzetten voor sollicitatietrainingen. Dat gaat dan ten kostte van het eerste spoor, werkhervatting in je eigen werk.

Arbeidsfysiotherapeut

Vaak is het een samenloop van omstandigheden waardoor mensen uitvallen, zoals bij Vincent. Veel mensen voelen druk vanuit de Wet verbetering poortwachter, voelen hun veiligheid en financiën onder druk staan. Ze gaan dan toch maar aan de slag, terwijl het helemaal nog niet kan.

Tips

  • Welke rol je ook hebt rond post-COVID en werk, wees je bewust van rechten en plichten van werknemer en werkgever bij langdurige ziekte en werk.
  • Informeer jezelf over wetgeving, zoals de Wet verbetering poortwachter en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Informatie

  • Animaties over inkomen en wetgeving bij post-COVID (elk 2 min). Samenvatting van de belangrijkste zaken rond wetgeving, werk en inkomen bij langdurige uitval door post-COVID.
  • Bedrijfsarts en de wet poortwachter bij post-COVID (video, 1.21 min). Ernst Jurgens bedrijfsarts vertelt je in het kort hier meer over.
  • UWV voor informatie over wetgeving bij langdurige ziekte voor werkgevers en werknemers.
  • Werkwijzer.nu Als werken niet (meer) gaat – informatie, tips en tools voor werknemers met een infectieziekte, ook oer wetgeving.
  • Werkcovid19.nl Overzicht van hulpmiddelen en informatie over post-COVID en werk voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals.