Skip to main content

Collega

Lees hier tips voor en van collega’s van iemand met post-COVID.
Aangevuld met een overzicht voor meer informatie en praktijkervaringen.

Tips voor collega’s

 • Wees bedacht op gevolgen voor je eigen werk, ook op langere termijn. Zeker als je (veel) werkzaamheden van je collega met post-COVID overneemt.
 • Vraag je werkgever om meer inzicht in wat het voor jouw werk betekent dat je collega met post-COVID (langdurig) uitvalt.
 • Vergeet je eigen werk-privé balans niet als je meer of ander werk nu doet omdat je werkzaamheden van iemand overneemt.
 • Vraag je collega met post-COVID hoe die het liefst wil communiceren over wat nu wel of niet kan rond werk.
 • Denk aan je thuiswerkende collega en vraag deze wat je kunt doen om goed samen te kunnen werken.
 • Veel mensen met post-COVID willen graag werken. Signaleer als je collega met post-COVID te hard van stapel loopt en bespreek dit met je collega met post-COVID of de leidinggevende.

Deze kaart geeft toelichting op de genoemde tips.

Tips van collega’s voor collega’s

‘Ik heb meer collega’s met post-COVID. Realiseer je dat post-COVID per persoon verschillend uitpakt.’

‘Vraag informatie over de situatie van je collega met post-COVID. Ikzelf had wat meer willen weten over wat er nou precies lichamelijk met mijn collega aan de hand is. Ik heb wel gelezen over post-COVID, maar het was natuurlijk ook heel verschillend bij iedereen.’

‘Binnen het bedrijf werken we met een buddy, iemand met wie je kan sparren over het werk. Erg fijn, zo weet ik veel van het werk van mijn collega die door post-COVID is uitgevallen. De andere collega’s konden dan ook tijdens haar afwezigheid bij mij terecht met vragen als ze er zelf niet uitkwamen.’

Het kan lastig zijn om je eigen rol te bepalen. Ga ervanuit dat je collega met post-COVID zelf kan aangeven wat nu wel of niet kan.’

Informatie

Praktijkervaringen

Lees meer ervaringen van collega’s van iemand met post-COVID en andere betrokkenen via deze link. Het gaat over ervaringen met:

 • Opbouw van werk
 • Cognitieve werkaanpassingen
 • Fysieke werkaanpassingen
 • Werk-privé balans
 • Begrip en acceptatie
 • Conflict
 • Werk en zorg
 • Wet verbetering poortwachter
 • WIA