Skip to main content

Post-COVID en werk: laat je inspireren door verhalen en tips uit de praktijk

Wat vind je hier?

Je vindt hier verhalen, tips en informatie over post-COVID en werk. De inhoud is gebaseerd op ervaringen van mensen die met post-COVID en werk te maken hebben.

Voor wie is de informatie handig?
De informatie is handig voor werknemers met post-COVID, naasten van iemand met post-COVID die werkt, leidinggevenden, HR-adviseurs, collega’s, bedrijfsartsen en zorgverleners die werkende mensen met post-COVID begeleiden en behandelen.
De informatie kan ook interessant zijn voor andere doelgroepen en/of andere ziektebeelden.

Wat kan ik er mee?
De verhalen en tips kunnen je inspiratie bieden. De situaties met post-COVID zijn zo verschillend dat het niet mogelijk is om aan te geven wat in elke situatie speelt of kan helpen. Er is ook nog veel onbekend over werken met post-COVID.

Hoe werkt het?
De handreikingen bieden in één document per doelgroep de belangrijkste tips en informatie. Ook is een overzicht van beschikbare hulp rond post-COVID en werk opgenomen.
Via deze website kun je per onderwerp en per betrokkene praktijkverhalen, tips en informatie zoeken. Ook vind je werknemersprofielen die inzicht geven in welke factoren werkhervatting bij post-COVID verbeteren of in de weg staan.

Waar komen de verhalen en tips vandaan?
De verhalen en tips komen uit gesprekken met werknemers met post-COVID en hun direct betrokkenen, waaronder naasten, leidinggevenden, directe collega’s, bedrijfsartsen en zorgverleners zoals huisarts, fysio-, ergo- en oefentherapeuten.
In totaal zijn 46 gesprekken gevoerd. De praktijkverhalen en tips zijn samengesteld uit deze gesprekken. De genoemde namen zijn niet de echte namen van de mensen die we gesproken hebben: verschillende ervaringen zijn gebundeld tot één verhaal. Lees meer over de gebruikte werkwijze in dit artikel.

Wie heeft deze informatie gemaakt?
Centrum Werk Gezondheid heeft de informatie gemaakt vanuit het project Perspectieven. Dit project was met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werk (SZW). De opzet en inhoud is in overleg met C-support, een adviescommissie en panels met vertegenwoordiging van patiënten met post-COVID, werknemers, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals en onderzoekers gemaakt.  Meer informatie over het project Perspectieven.