Skip to main content

Werknemers

Lees hier tips voor en van werknemers.
Aangevuld met een overzicht voor meer informatie en praktijkervaringen.

Tips voor werknemers

 • Herstellen kost tijd, bouw het werk heel langzaam op.
 • Afgebakende taken kunnen helpen bij werkhervatting. Dit zijn taken met een duidelijk omschreven doel waar geen tijdsdruk of verantwoordelijkheid op zit.
 • Blijf in contact met het werk. Zeker als je langdurig uitvalt of als je (veel) thuiswerkt.
 • Informeer je collega’s over hoe het met je gaat voor meer begrip.
 • Blijf in gesprek over het werk en denk mee over wat nu eventueel wel kan
 • Zoek hulp bij problemen waar je zelf niet uitkomt. Bekijk dit overzicht voor mogelijkheden van hulp.
 • Probeer grip te houden op de situatie, al dan niet met hulp.
 • Stop niet al je energie in werk, dat komt je herstel niet ten goede. Houd energie over voor thuis.

Deze kaart geeft toelichting op de genoemde tips.

Tips van werknemers voor werknemers

‘Mijn leidinggevende snapte niet dat ik andere klachten heb dan de mensen met post-COVID die hij kent. Ik heb een webinar gezien waarin werd uitgelegd wat er met mensen met post-COVID aan de hand is. Dat heb ik hem toen toegestuurd. Ineens viel het kwartje.

‘Heel veel mensen denken dat in het traject van werkopbouw de bedrijfsarts bepalend is , maar dat is niet zo. Dat zijn de leidinggevende en de medewerker. En zij roepen hulp in die nodig is, zoals van de bedrijfsarts. Dat heeft mijn manager goed gedaan.’

Je bent niet meer wie je was. Een psychotherapeut of psycholoog kan je helpen. Zoals bij het verwerken van het verlies van hoe je functioneerde vóór COVID en om deze nieuwe situatie te leren accepteren.’

Gebruik de term post-COVID voor je klachten. Bij long covid denken veel mensen dat je het aan je longen hebt. Je zou nog erbij kunnen zetten wat voor klachten je hebt, zoals post-COVID geheugenklachten zodat anderen weten waar je beperkingen zitten.’

‘Zoek ook steun in de buurt waar je woont. Ik werk voornamelijk vanuit huis en ervaar veel steun van mijn buren. In mijn wijkje wonen meer mensen die post-COVID hebben en werken’.

‘Als het een tijdje goed gaat, dan ga je gauw jezelf overvragen. Let dan op dat je niet in de valkuil trapt om meer te gaan doen.

Informatie

Praktijkervaringen

Lees meer ervaringen van werknemers en andere betrokkenen via deze link. Het gaat over ervaringen met:

 • Opbouw van werk
 • Cognitieve werkaanpassingen
 • Fysieke werkaanpassingen
 • Werk-privé balans
 • Begrip en acceptatie
 • Conflict
 • Werk en zorg
 • Wet verbetering poortwachter
 • WIA