Skip to main content

HR

Lees hier tips voor en van HR-adviseurs, HR-managers of medewerkers van personeelszaken.
Aangevuld met een overzicht voor meer informatie en praktijkervaringen.

Tips voor HR

 • Houd rekening met een grillig herstel bij post-COVID.
 • Adviseer leidinggevenden over post-COVID en het belang van een zeer geleidelijke opbouw van het werk bij medewerkers met post-COVID.
 • Informeer werknemers in begrijpelijke taal over Wet verbetering poortwachter en WIA.
 • Zorg voor begrip binnen de organisatie voor medewerkers met post-COVID door op verschillende manieren aandacht te besteden aan post-COVID, zoals op intranet of het opnemen van praktijkverhalen in het bedrijfsblad (uiteraard in samenwerking met degenen die het betreft).
 • Zorg dat de deskundigen die het bedrijf betrekt, zoals de bedrijfsarts, kennis hebben van post-COVID en werk en werken volgens richtlijnen van hun beroepsgroep. Bekijk dit overzicht voor mogelijkheden van hulp.
 • Zorg voor continuïteit van de afspraken rond (de hervatting van) het werk van werknemer met post-COVID bij wisseling van leidinggevenden.

Tips van HR voor HR

‘We voeren op het werk te weinig overleg over het accepteren van de situatie van een zieke werknemer. Waarbij acceptatie breder is dan de beperking in het werk. Ook de financiële en gezinssituatie spelen een rol bij keuzes die iemand moet maken in de nieuwe situatie.’

‘De teamleider krijgt een signaal vanuit het systeem rond de Wet verbetering poortwachter, de werknemer niet. We gaan verkennen of de werknemer ook een seintje kan krijgen. Er staat wel info over wetgeving op intranet, maar we informeren de werknemer nu niet actief bij ziekte en uitval.’

Informatie

 • Handreikingen post-COVID en werk. Praktische informatie voor werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers, collega’s, naasten en zorgverleners
 • Werkcovid19.nl. Overzicht van hulpmiddelen en informatie over post-COVID en werk voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals

Praktijkervaringen

Lees meer ervaringen van HR en andere betrokkenen via deze link. Het gaat over ervaringen met:

 • Opbouw van werk
 • Cognitieve werkaanpassingen
 • Fysieke werkaanpassingen
 • Werk-privé balans
 • Begrip en acceptatie
 • Conflict
 • Werk en zorg
 • Wet verbetering poortwachter
 • WIA