Skip to main content

Fysieke werkaanpassingen

Inhoud van het werk en de werkomstandigheden aanpassen aan wat iemand nu fysiek (aan)kan.
Hier lees je ervaringen en tips van anderen.
Aangevuld met waar je meer informatie kunt vinden.

Werknemer

Romy: Mijn werk bestaat uit het geven van taalles aan niet-Nederlanders. Ook maak ik hen wegwijs in wetgeving. Met een busje croste ik het hele land door. Tot ik COVID kreeg. Fysiek kon ik niks meer, ik kon alleen maar op bed liggen.

Na maanden uit de running te zijn geweest, ben ik gestart met een uurtje lesgeven hier en daar. Toen dat redelijk ging, ben ik aan de slag gegaan met minder groepen en met ‘lichtere’ groepen. Een collega ging mee als achtervang als ik het niet meer trok. Ook sjouwde hij alle spullen naar binnen.

Maar ik ging weer over mijn grenzen. Met als gevolg dat ik niets meer kon. Toen heb ik bij mijn leidinggevende aan de bel getrokken. Ze vroeg wat ik wilde. Ik zei dat ik me wil blijven inzetten voor deze groep, maar dat het me fysiek niet meer lukt.

Ik maak nu beleid voor de organisatie op dit gebied. Het is erg jammer dat ik minder kan werken en niet meer op de locaties kom, maar dit is nu het meest haalbare. Ook omdat ik het werk grotendeels vanuit huis kan doen, desnoods vanuit bed.  

Leidinggevende

De wil is er, maar lichamelijk lukt het niet. De energie die ze had heeft Romy niet meer. Het gaat met heel veel ups en downs.

Het was voor beide partijen niet makkelijk. Voor ons was het moeilijk plannen. Collega’s moesten langere dagen maken om de lessen van Romy op te vangen. En voor Romy was het pittig, lesgeven en reizen.

In eerste instantie keken we alleen naar minder uren en wat aanpassingen. Zoals alleen ’s middags lesgeven wanneer ze meer energie heeft, met maximaal een half uur reistijd. We hebben ook de bus zodanig aangepast dat ze spullen er makkelijker in en uit kon halen.

Maar het werkte niet. We merkten dat we echt naar ander, minder fysiek werk moesten zoeken. Zo kwamen we uit op meer beleidsgerichte taken.

Eigenlijk hebben we bij Romy een soort jobcarving gedaan: van welke taken in de organisaties kunnen we uitdagend werk maken voor haar, passend bij haar ervaring en interesses.

Doordat ze nu ander werk doet en veel vanuit huis werkt, moet ik er meer rekening mee houden dat ik eerder op haar e-mails reageer. Dan kan ze verder. Dat geldt ook voor collega’s met wie eerder veel op de werkvloer werd gedeeld. E-mail is nu haar ‘contactlijn’ met het werk.

Collega

Het was zwaar voor mij als collega, omdat ik samen met andere collega’s groepen van Romy moest overnemen. Ook waren het zwaardere groepen die meer begeleiding nodig hebben. En vaak was het tot het laatst onzeker of we een groep van haar moesten overnemen. We maakten soms meer uren dan gewenst.

Aan de andere kant, doordat Romy ander werk is gaan doen in de organisatie, biedt dat mij kansen om me verder te ontwikkelen rond taallessen en wetgeving.

Het is fijn dat Romy nu werk heeft dat ze ook op slechte dagen fysiek aankan.

Partner

We hebben mazzel met haar werk. Romy hoort ook verhalen van mensen met fysieke beperkingen door COVID die in distributiecentra werken. Die lopen de hele dag met kratten en werken onder hoge werkdruk. En die spreken vaak ook slecht Nederlands. Voor die mensen is het nog moeilijker om jezelf te uiten en aan het werk te blijven.

Fysiotherapeut

Op een gegeven moment was dat ‘COVID-pakketje’ uit de basisverzekering op. Om Romy’s fysieke conditie en kracht stabiel te houden, hebben we sport er laagdrempelig ingehouden. Een half uur per week, in een groepje, dat kan nét uit het gewone basispakket van de verzekering.

Op dit moment zie ik weinig herstelmogelijkheden voor Romy. Het wachten is op een medische doorbraak waar ze baat bij kan hebben om fysiek beter te worden.

Oefentherapeut

Romy heeft me veel verteld over hoe haar werk eruitziet. Ze heeft de werkbus ook een keer meegenomen naar de praktijk. Ik heb met haar meegedacht over hoe ze haar werk met minder energie kan doen, gezien haar fysieke klachten.

Tips

  • Het werk aanpassen is meer dan alleen het aantal werkuren aanpassen.
  • Het gaat om het werk zodanig inrichten dat de werkzaamheden goed aansluiten bij wat iemand fysiek aankan rond werk op dit moment.
  • De inzet van een ergotherapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist en logopedist, ook rond werkbegeleiding, wordt vergoed vanuit de regeling Paramedische herstelzorg na COVID-19.

Informatie

  • Herstel & re-integratie bij post-COVID. Online overzicht van beschikbare informatie vanuit de bedrijfsartsen.
  • PEM – post exertional malaise. Veel mensen met post-COVID gaan over hun grenzen heen doordat ze te veel en/of te snel zich inspannen en/of het werk hervatten. Er kan dan sprake zijn van PEM. Deze  C-support maakte deze handige factsheet over PEM.
  • POTS – Postural Orthostatisch Tachycardie Syndroom. POTS houdt in dat bij een verandering van houding, zoals van liggen naar staan, de hartslag plots fors omhooggaat. Met als gevolg bijvoorbeeld hartkloppingen, flauwvallen, hoofdpijn en vermoeidheid.
  • Werkcovid19.nl Overzicht van hulpmiddelen en informatie over post-COVID en werk voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals
  • Werkwijzer.nu. Aan het werk met moeite – informatie, tips en tools voor werknemers met een infectieziekte